Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą iš kioskų, paviljonuose.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Paslaugos vykdytojas
Vida Kutko, tel. 211 2283
Aprašymas interesantui
Leidimui prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko ir paviljone gauti reikalingi dokumentai:

1. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone), Licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1.1. Prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas; elektroninis paštas, fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas, kiosko, paviljono plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
1.2 nustatyta tvarka suderintą kiosko ar paviljono projektą (rašytinį pritarimą) kai statomas naujas kioskas ar paviljonas;
2. Kioskų ir paviljonų savininkai, prieš gaudami leidimą, privalo turėti pasirašytą kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį bei būti sumokėję vietinę rinkliavą.
3. Licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo įmokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo išdavimą. Leidimas išduodamas ne trumpiau kaip 3 mėnesiams arba iki kiosko (paviljono) sutarties galiojimo pabaigos.

Paslaugos vykdytojai:
Vida Kutko, tel. (8-5) 211 2283;
Audronė Kernagienė, tel. (8-5) 211 2269.
Papildoma informacija
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30-3648 „Dėl Prekybos be leidimų vietų sąrašo tvirtinimo"
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-02-05 įsakymas Nr. 30-210 „Dėl leidimo sudaryti kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis“
3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo"
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo"
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30- 3647 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo"
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-11 įsakymas Nr. 30-1882 „Dėl administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymu Nr. 30-3647 patvirtinto leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymas Nr. 30-423 „Dėl kioskų (paviljonų) savininkų, su kuriais nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. sudaromos kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartys, sąrašo tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Mokama vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą:
1. mėnesinė rinkliava už prekybą:
1.1. iš kioskų, paviljonuose – 7,2 EUR už 1 kv. m mėnesiui, kitose vietose – 3,5 EUR už 1 kv. m, nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose – 1,7 EUR už 1 kv. m.
2. mėnesinė rinkliava už maitinimo paslaugas lauko kavinėse:
reprezentacinėse vietose – 2 EUR už 1 kv. m, kitose vietose – 0,9 EUR už 1 kv. m.
3. vienkartinė rinkliava už prekybą ir maitinimo paslaugas – 4,1 EUR dienai. Jeigu prekybos plotas yra didesnis negu 2 kv. m – 2 EUR už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą dienai.
4. Mėnesinė rinkliava:
4.1. banko reprezentacinėse vietose – 26 EUR už 1 kv. m., kitose vietose – 13 EUR už 1 kv. m.;
4.2. buitines ir kt. reprezentacinėse vietose – 43 EUR, kitose vietose – 21 EUR.
Informacija
Mėnesinė rinkliava už prekybą:
 • kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose - 7,2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 3,5 Eur (už 1 kv. m)
  nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
  iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
 • reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
mėnesinė rinkliava už paslaugas:
 • už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose - 2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 0,9 Eur (už 1 kv. m)
 • už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 4,1 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
 • už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose - 26 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 13 Eur (už 1 kv. m)
 • už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
 • vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas - 4,1 Eur(už dieną)
 • Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m. - 2 Eur (už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną)
Informacija atnaujinta
2019-06-04 15:26:55