Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą iš kioskų, paviljonuose.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Duomenys apie išduotus leidimus teikiami Licencijų informacinėje sistemoje adresu https://www.licencijavimas.lt

Daugiau informacijos Jums suteiks Licencijavimo ir leidimų skyriaus specialistės:
Vida kutko (tel. (8 5) 211 2283, el. p. vida.kutko@vilnius.lt)
Audronė Kernagienė (tel. 211 2269, el. p. audrone.kernagiene@vilnius.lt)

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
14 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vida Kutko, tel. 211 2283
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Leidimui prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko ir paviljone gauti reikalingi dokumentai:

1. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko (paviljone), Licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1.1. Prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris; elektroninis paštas, fizinio asmens – vardas, pavardė, , asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, prekybos (paslaugų teikimo) vieta kiosko ar paviljono plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
1.2 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyta tvarka parengtą ir suderintą kiosko ar paviljono projektą (rašytinį pritarimą), kai statomas naujas kioskas ar paviljonas;
1.3. nuomos sutartį, pasirašytą su kiosko ar paviljono savininku (kai veiklą vykdyti nori ne kiosko ar paviljono savininkas).
2. Kioskų ir paviljonų savininkai, prieš gaudami leidimą, privalo turėti pasirašytą kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį bei būti sumokėję vietinę rinkliavą.
3. Licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą, patikrina, ar pateikti dokumentai ir informacija atitinka Aprašo reikalavimus. Leidimas išduodamas iki kiosko ar paviljono eksploatavimo sutarties galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 1 (vieniems) metams. Leidime, esant prašymui, nurodomi mėnesiai (ne daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai per kalendorinius metus) per kuriuos nevykdoma veikla.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Informacija
Mėnesinė rinkliava už prekybą:
 • kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose - 7,2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 3,5 Eur (už 1 kv. m)
  nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
 • iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
 • reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
mėnesinė rinkliava už paslaugas:
 • už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose - 2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 0,9 Eur (už 1 kv. m)
 • už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 4,1 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
 • už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose - 26 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 13 Eur (už 1 kv. m)
 • už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
 • vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas - 4,1 Eur(už dieną)
 • Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m. - 2 Eur (už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną)
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-03-15 15:29:26