Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą lauko kavinėse.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Leidimai prekiauti išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Paslauga teikiama internetu, ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Duomenys apie išduotus leidimus teikiami Licencijų informacinėje sistemoje adresu https://www.licencijavimas.lt

Daugiau informacijos Jums suteiks Licencijavimo ir leidimų skyriaus specialistės:
Vida kutko (tel. (8 5) 211 2283, el. p. vida.kutko@vilnius.lt)
Joana Petroševičienė (tel. 211 2271, el. p. joana.petroseviciene@vilnius.lt)

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Paslaugos vykdytojas
Vida Kutko, tel. 211 2283
Aprašymas klientui
1. Leidimai prekiauti lauko kavinėje išduodami, jeigu bus prekiaujama:
1.1. lauko kavinėje prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado;
1.2. konkurso tvarka įrengiamoje lauko kavinėje, pasirašius su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo;
1.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado) žiemos sezono metu.
2. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti lauko kavinėje, Licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
2.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas; lauko kavinės įrengimo vieta, lauko kavinės plotas (kv. m), prekybos laikotarpis;
2.2. lauko kavinės įrengimo projektą, parengtą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka:
2.2.1. arba galiojančio patvirtinto lauko kavinės, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamos nesudėtingiems statiniams, įrengimo projekto kopiją ar projekto registracijos numerį (Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“);
2.2.2. arba statybą leidžiančio dokumento (LR Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“) kopiją, jei lauko kavinė pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus priskiriama nesudėtingiems statiniams;
3. Licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą, pasirašęs su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo (konkurso tvarka įrengtoms lauko kavinėms) ir turi galiojantį registruotą lauko kavinės įrengimo projektą.
4. Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą išduoti leidimą prekiauti lauko kavinėje ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado, neturint sutarties dėl lauko kavinės įrengimo, organizuoja konkurso dėl vasaros lauko kavinės paskelbimo procedūrą.


Paslaugos vykdytojai:
Vida Kutko, tel. (8-5) 211 2283;
Joana Petroševičienė, tel. (8-5) 2112271.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo";
3. Tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 1-1181 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30- 487 „Dėl Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-28 įsakymas Nr. 30-2106 „Dėl 2018-2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-03 įsakymas Nr. 30-1785 „Dėl 2017-2019 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30- 3647 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-03 įsakymas Nr. 30-1899 „Dėl lauko kavinių prekybos be leidimų vietų tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

Paslaugos kaina
Kainos nurodytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendime Nr. 1-2064 „Dėl tarybos 2014-01-29 sprendimo Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą Nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“
Informacija
Mėnesinė rinkliava už prekybą:
 • kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose - 7,2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 3,5 Eur (už 1 kv. m)
  nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
  iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
 • reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
mėnesinė rinkliava už paslaugas:
 • už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose - 2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 0,9 Eur (už 1 kv. m)
 • už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 4,1 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
 • už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose - 26 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 13 Eur (už 1 kv. m)
 • už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
 • vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas - 4,1 Eur(už dieną)
 • Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m. - 2 Eur (už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną)
Informacija atnaujinta
2019-09-11 13:49:14