Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais laimėjus konkursą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginio metu. Pramoginiai įrenginiai Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose įrengiami konkurso tvarka.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Paslaugos vykdytojas
Audronė Kernagienė, tel. 211 2269
Aprašymas interesantui
Norint gauti leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, laimėjus konkursą, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, laimėjus konkursą:
1.1. su Miesto plėtros departamentu ir Miesto ūkio ir transporto departamentu suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas, kurį sudaro:
1.1.1. aiškinamasis raštas;
1.1.2. pramoginių įrenginių išdėstymas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;
1.1.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;
1.1.4. vizualizacija;
1.2. įsigaliojęs Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas;
1.3. įsigaliojusi Leidimo sąlygų vykdymo garantija, išduota Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, kuri lygi 3000 (trims tūkstančiams) litų ir galioja 30 dienų ilgiau negu leidimas;
1.4. sutartis su elektros energijos tiekėju;
1.5. sudaryta sutartis dėl atliekų tvarkymo;
1.6. įgaliotos įstaigos eksperto išvada, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.

Norint gauti leidimus teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginio metu, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginio metu:
1.2. renginio organizatoriaus sutikimas;
1.3. su Miesto plėtros depatamentu, Miesto ūkio ir transporto departamentu ir renginio organizatoriumi arba sklypo savininku) suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas, kurį sudaro:
1.3.1. aiškinamasis raštas;
1.3.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane, su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;
1.3.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;
1.3.4. vizualizacija;
1.4. veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas;
1.5. dokumentai, patvirtinantys būtiną elektros energijos kiekio užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio);
1.6. įgaliotos įstaigos eksperto išvada, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.
Papildoma informacija
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-14 sprendimas Nr. 1-217 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-12 įsakymas Nr. 30-1970 „Dėl pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso organizavimo";
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-01-30 įsakymas Nr. A1-45 „Dėl pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo";
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo";
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo";
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30-3647 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 30-1146 „Dėl vietos pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursui tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT64 4010 0510 0360 9875 - Luminor Bank AB

LT89 7044 0600 0807 1612 - AB SEB bankas

LT75 2140 0300 0367 9641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą, patvirtinta Savivaldybės tarybos sprendimu
Informacija
Mėnesinė rinkliava už prekybą:
 • kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose - 7,2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 3,5 Eur (už 1 kv. m)
  nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
  iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
 • reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
mėnesinė rinkliava už paslaugas:
 • už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose - 2 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 0,9 Eur (už 1 kv. m)
 • už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 4,1 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius) - 1,7 Eur (už 1 kv. m)
 • už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose - 26 Eur (už 1 kv. m)
  kitose vietose - 13 Eur (už 1 kv. m)
 • už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose - 43 Eur
  kitose vietose - 21 Eur
 • vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas - 4,1 Eur(už dieną)
 • Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m. - 2 Eur (už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną)
Informacija atnaujinta
2018-06-04 12:54:28