Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išduodami:

  • juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą;
  • fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Natalija Žuravliova, tel. 211 2736
Paslaugos vykdytojas
Zita Dzikienė, tel. 211 2241
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia:
prašymą, kuriame nurodoma:
- juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, atsakingo (įgaliotojo) asmens (pateikiant įgaliojimą) vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas: fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas;
- renginio pavadinimas, vieta (adresas), trukmė, renginio organizatorius;
- pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas, trukmė, prekybos (paslaugų teikimo) vieta ir plotas (kv. m);
- prekių asortimentas (paslaugų rūšis);
- prekybos (paslaugų teikimo) įranga;
- renginio organizatoriaus sutikimą (pateikti nereikia, jeigu organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga). Renginio organizatoriaus kontaktinius duomenis teikia Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius ir Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius.

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje renginių metu išduodamas renginio trukmės laikui.
Asmuo gali prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu be leidimo, jeigu jis Savivaldybės tarybos sprendimu atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas
188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina
• 4,1 EUR už 2 m² vienai dienai;
• Jeigu prekybos plotas yra didesnis negu 2 m² – 2 EUR už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Informacija atnaujinta
2019-07-12 10:27:23