Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotoms kelių transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, išdavimą.

Prašymas gauti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) gali būti pateikiamas elektronine forma prisiregistravus elektroniniame tinklalapyje, paštu arba pristatant į Miesto ūkio ir transporto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių.

Pateikti prašymus internetu galite tik tuo atveju, jeigu važiuojate didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) Vilniaus miesto ribose.


Kai važiuojate už Vilniaus miesto ribų, prašymus teikite Lietuvos automobilių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos: tiesiogiai atvykus į direkciją, prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, pasirašyto prašymo kopiją atsiuntus faksu ar elektroniniu paštu arba elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu.

Leidimai išduodami tik tada, kai pareiškėjas (vežėjas) įvykdo leidimo išdavimo sąlygose nurodytus reikalavimus: pateikia apmokėjimo už važiavimą Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) kopiją, važiavimo maršrutą suderina su nurodytomis institucijomis. 

Jei didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė (jų junginys) su kroviniu ar be jo viršija bent vieną iš išvardytų parametrų (plotis – 5 m, aukštis – 4,9 m, ilgis – 28 m, svoris – 80 t), prašymo pareiškėjas kroviniui vežti kartu su užpildyta prašymo forma pateikia parengtą maršruto ir eismo organizavimo projektą.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Daraškevičienė, tel. 8 5 211 2122, mob. tel. +37062084563
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
PASTABA: paslauga gali būti suteikta, jeigu bus kreiptasi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomos važiavimo dienos.
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija

1. Ar reikia mokėti už leidimą?
Leidimas yra nemokamas. Mokamas yra važiavimas didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) Vilniaus miesto gatvėmis.

2. Kiek reikia mokėti už važiavimą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) miesto gatvėmis?
Mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarime Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas įkainiais.

Informacija atnaujinta
2021-06-07 08:22:41