Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotoms kelių transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, išdavimą.

Prašymas gauti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) pateikiamas elektronine forma prisiregistravus elektroniniame tinklalapyje https://paslaugos.vilnius.lt/. Užsienio įmonės neturinčios prisijungimo per elektroninius valdžios vartus prašymus gali teikti el. paštu [email protected].

Pateikti prašymus internetu galite tik tuo atveju, jeigu važiuojate didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) Vilniaus miesto ribose.

Kai važiuojate už Vilniaus miesto ribų, prašymus teikite Lietuvos automobilių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos: https://eismoinfo.lt/leidimai/.

Leidimai išduodami tik tada, kai pareiškėjas (vežėjas) įvykdo leidimo išdavimo sąlygose nurodytus reikalavimus: pateikia apmokėjimo už važiavimą Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) kopiją, važiavimo maršrutą suderina su nurodytomis institucijomis.
Ribiniai tarifai už naudojimąsi keliais nustatyti 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032 Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu.

Jei didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė (jų junginys) su kroviniu ar be jo viršija bent vieną iš išvardytų parametrų (plotis – 5 m, aukštis – 4,9 m, ilgis – 28 m, svoris – 80 t), prašymo pareiškėjas kroviniui vežti kartu su užpildyta prašymo forma pateikia parengtą maršruto ir eismo organizavimo projektą.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Daraškevičienė, tel. (8 5) 211 2122, mob. tel. 8 694 65926
Paslaugos vadovas
Rimantas Baravykas, tel. (8 5) 211 2095
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
PASTABA: paslauga gali būti suteikta, jeigu bus kreiptasi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomos važiavimo dienos.
Reglamentuojantys teisės aktai
1. Kelių eismo taisyklės (2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950, su pakeitimais ir papildymais)
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-08 įsakymas Nr. 30-1736 „Dėl leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (su pakeitimais)
4. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (su pakeitimais)
5. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas (su pakeitimais)
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“
7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių tvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl leidimų važiuoti Valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas
Informacija
Informacija dėl apmokėjimo už leidimą:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Gavėjo sąskaitos Nr:
LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
LT122140030002680220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400
Mokėjimo paskirtis: Valstybės rinkliava (nurodant konkrečią paslaugą ir kiekį) / įmoka į Kelių priežiūros ir plėtros programą / administracinė bauda.
Įmokos kodas:
5747 - jei mokama už skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir susijusias paslaugas
5746 - jei mokama už kitas Inspekcijos paslaugas
7840 - jei mokamas mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis Transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius
6060 - jei mokama už Valstybinės kelių transporto inspekcijos kontrolės skyrių paskirtas administracines baudas


1. Ar reikia mokėti už leidimą?
Leidimas yra nemokamas. Mokamas yra važiavimas didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) Vilniaus miesto gatvėmis.

2. Kiek reikia mokėti už važiavimą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) miesto gatvėmis?
Ribiniai tarifai už naudojimąsi keliais nustatyti 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032 Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu.

Informacija atnaujinta
2023-06-07 11:43:37