Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti:

1. Naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;
2. Naujus dujų pavadinimus ir kodus;
3. Naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpylimo kolonėles).
4. Papildomus nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresus.
5. Naujus dujų prekybos vietų adresus.
6. Papildomus dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresus.

Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra patikslinami, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas;
4. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas;
5. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);
6. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vykdytojas
Zita Dzikienė, tel. 211 2241
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pareiškėjas, norintis leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais papildyti, pateikia šiuos dokumentus: Prašymą pagal Leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus ir Deklaraciią apie atitikimą Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimui.
1. Prašyme nurodoma:
1.1 turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.2. prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;
1.3. prašomi įrašyti nauji dujų pavadinimai ir kodai;
1.4. prašomi įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkte nurodytus dokumentus;
1.5. prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punkte nurodytus reikalavimus;
1.6. prašomi įrašyti nauji dujų prekybos vietų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 33 punkte nurodytus reikalavimus;
1.7. prašomi įrašyti papildomi dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 31 punkte nurodytus reikalavimus;
1.8. Informaciją apie atnaujintą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, jeigu
Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė kitą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydį.
2. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Pareiškėjas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia:
1. Prašymą pagal Leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus, nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą;
2. Deklaraciją apie atitikimą Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimui;
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52513
Paslaugos kaina
112 EUR
Informacija atnaujinta
2019-05-15 13:58:19