Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Licencijos dublikatas išduodamas, kai įmonė praranda licencijos originalą.

  • Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse ir prekybos įmonėse dublikatų išdavimo konsultuoja vyriausioji specialistė Edualija Venckienė tel. (8 5) 211 2297.
  • Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kioskuose dublikatų išdavimo konsultuoja Licencijavimo poskyrio vedėja Vida Jankauskienė tel. (8 5) 211 2299.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, paslaugos rezultatas (popierinės licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“), dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.) pristatomas paraiškoje nurodytu būdu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Vida Jankauskienė, tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele" bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52313
Paslaugos kaina
112 EUR
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-02-07 14:09:29