Licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu (paslauga nebeteikiama)

Paslaugos aprašymas
Dėmesio!
Informuojame, kad nuo 2020-01-01 įsigaliojus Alkoholio kontrolės įstatymo 16 str. 3 d. pakeitimams, ši paslauga nebeteikiama.

Viešojo maitinimo įmonėms kurortinio, poilsio bei turizmo laikotarpiui išduodamos 2 rūšių licencijos:
- verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
- verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.
 
Nustatyta poilsio ir turizmo zona – Vilniaus miesto viešosios vietos ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomos, naudojamos teritorijos, kuriose gali poilsiauti ar lankytis miesto gyventojai ir svečiai.

Nustatytas poilsio ir turizmo laikotarpis:
1. Vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
2. Žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento kurortinio, poilsio bei turizmo metu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti stacionariose viešojo maitinimo vietose ir nestacionariose viešojo maitinimo vietose, paviljonuose šių sezonų laikotarpiams.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad jam yra išduota licencija per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku) .


Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vadovas
Vida Jankauskienė, tel. 211 2299
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Jeigu licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu, ketinama įsigyti daugiabučiame gyvenamajame name įrengtoje kavinėje, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo, alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
5. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažyma apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name;.

Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją, SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčia paklausimą į VMI. VMI per 5 darbo dienas privalo pateikti informaciją apie įmonių mokestines nepriemokas. Taip pat patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas ir leidimas prekiauti (teikti paslaugas) paviljone, lauko kavinėje. Siunčiami paklausimai Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Valstybinei maisto ir veterinarinei tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alk. gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; ar nebuvo nustatyta alk. gėrimų laikymas, gabenimas, pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Papildoma informacija
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas
52313
Paslaugos kaina
190 EUR – už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.
190 EUR – už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.
Informacija atnaujinta
2020-08-03 15:40:04