Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys iš Vilniaus miesto likviduotų juridinių asmenų dokumentų. Didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informacija apie asmens duomenis, todėl kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fiziniams asmenims) arba kitus duomenis, įrodančius teisę gauti pageidaujamą informaciją (juridiniams asmenims).

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeninu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Paslaugos vadovas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2021-02-01 15:42:38