Mokymo ir mokslo įstaigų negyvenamųjų patalpų nuoma sporto, švietimo ir mokslo veiklai laisvu nuo patalpų naudojimo pagal tiesioginę paskirtį laiku

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima Kultūros, švietimo ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų patalpų nuomą, laisvu nuo patalpų naudojimo pagal tiesioginę paskirtį laiku.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (pvz. pažyma ar leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas; jaunimo reikalai
Paslaugos suteikimo trukmė
21 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Julius Skestenis tel. 211 2397
Paslaugos vykdytojas
Julius Skestenis tel. 211 2397
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Įstaigos tarybos protokolo išrašas su pritarimu nuomoti patalpas;
5. Nuomojamų patalpų užimtumo grafikas;
6. Patalpų plano kopija iš kadastrinių matavimų bylos;
7. Nuomos mokesčių skaičiuotė;
8. Komunalinių mokesčių skaičiuotė;
9. Informacija apie nuomininko vykdomą veiklą;
10. Kiti dokumentai (jeigu reikalingi, pavyzdžiui: licencijos, higienos pasai arba kitų organizacijų atitinkančios pažymos).