Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima fizinius ir juridinius asmenis, kurie pareiškia pageidavimą (prašymą) neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą. Fizinis arba juridinis asmuo prašymą dėl neatlygintinai nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės nuosavybėn pateikia E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui. Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriuje gautas prašymas teikiamas svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai. Komisijai pritarus rengiamas Tarybos sprendimo ir Administracijos direktoriaus įsakymo projektai ir bendra tvarka teikiami svarstymui. Svarstymo procedūros užima 3 mėnesių laikotarpį nuo pasiūlymo (rašto) gavimo arba nuo paskutinio reikiamo dokumento pateikimo datos. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas siunčiamas pareiškėjui. Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija nedavė sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą (per 10 dienų) arba pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų (per teisės aktų nustatytą terminą) apie tai, nuo minėtos komisijos posėdžio datos, informuojamas pareiškėjas.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
90 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Raminta Ramanauskienė, tel. 211 2318
Paslaugos vadovas
Vilma Spaičienė, tel. 211 2260, mob. tel. 8659 75971
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas. Jeigu nekilojamąjį turtą valdo keli savininkai, prašymą pasirašo visi bendraturčiai.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4.Perduodamo buto nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos kopija.
5. Pažymos iš paslaugų teikėjų apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas (patalpų šildymą, karštą, šaltą vandenį, elektrą, dujas, kitas paslaugas).
6. Nekilnojamojo turto nuomos sutarties kopija (juridiniams asmenims jei perduodamos patalpos išnuomotos).
7. Pažyma apie nekilnojamojo turto apskaitos likutinę vertę (juridiniams asmenims).
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-12-08 15:18:34