Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkurso paraiškų ir ataskaitų priėmimas (ataskaitos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.)

Paslaugos aprašymas
Konkursas baigėsi, ataskaitos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Vilniaus miesto seniūnijos.

Paraiškų teikėjai − Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga numato ir sprendimu patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas. Įgyvendinant priemonę, finansavimas numatomas skirti seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašu.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė tel. 211 2324 tel. mob. +37068624192
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė tel. 211 2324 tel. mob. +37068624192
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija
2. Registracijos pažymėjimo, kopija
3. Įgaliojimas, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, tinkamai patvirtinta jo kopija
4. Bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopija, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu
5. Komerciniai pasiūlymai
6. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai