Paaiškinimas administracinio nusižengimo byloje ir (ar) reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka

Paslaugos aprašymas
Paslauga skirta administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims, norintiems pateikti paaiškinimą raštu ir (ar) įrodymus apie administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, atsakomybę lengvinančias (LR ANK 35 str.) ar atsakomybę šalinančias (LR ANK 591 str.) aplinkybes, į kurias būtų atsižvelgta administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu. Taip pat, norintiems pateikti reikalavimą administracinio nusižengimo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – LR ANK) galima rasti naudojantis šia nuoroda.

LR ANK 616 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą.
Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka.
Kai byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, taip pat jo įgaliotas atstovas, iki bylos nagrinėjimo pradžios turi teisę teikti paaiškinimus raštu ar per elektronines paslaugas.
Paaiškinimų ar parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinių nusižengimų bylas.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo paaiškinimą ir (ar) reikalavimą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka gali pateikti užpildydamas elektroninę paslaugos užsakymo formą, taip pat gali parsisiųsti dokumento formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.
Elektroniniu paštu atsiųsti paaiškinimai ir (ar) reikalavimai nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nepriimami.
Paslaugos rezultatas – atsakymas nesiunčiamas. Paaiškinimai ir (ar) reikalavimai nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka prijungiami prie bylos medžiagos; administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas vyksta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
5 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Paslaugos vadovas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Aprašymas klientui
Teikdamas paaiškinimą ir (ar) reikalavimą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka atsakomybėn traukiamas asmuo turi nurodyti unikalų nusižengimo numerį ROIK.
Informacija
Jeigu reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimo protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios.
Paaiškinimų ir (ar) reikalavimo nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinių nusižengimų bylas.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 15:21:31