Pagalbos pinigų skyrimas šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus

Paslaugos aprašymas
Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka vaikus globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai (arba asmeniui), nesusietai giminystės ryšiais su vaiku (-ais).

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas
Dana Miškinienė tel. 211 2263
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pagalbos pinigams gauti (laisva forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai) kopija (-os);
4. Pagalbos pinigų gavėjo sąskaitos numeris;
5. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo dokumento kopija.