Papildomas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių paraiškų priėmimas (baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paraiškų priėmimas baigėsi.


Visuomenės sveikatos priemonių (toliau – priemonių) rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonių paraiškos teikiamos pagal nurodytas prioritetines kryptis:
1. Žemo slenksčio paslaugų teikimas (nemokamos konfidencialios anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis) Vilniaus miesto gyventojams.
2. Tuberkuliozės prevencija.
3. Žarnyno infekcinių ligų profilaktika.
4. Vaikų ir paauglių burnos ertmės organų ligų profilaktika.
5. Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – Organizacijos) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitoje sveikatinimo srityje (sveikatinimo sritis turi būti numatyta Organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienerius metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Remiamos priemonės skirtos tik Vilniaus miesto gyventojams.

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų atitinkančią skirtingą prioritetinę kryptį.

Paraiškos priemonėms finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2018 m. balandžio 16 d. (įskaitytinai). Paraiškos gali būti teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti svetainėjewww.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę priemonės paraišką pagal nustatytą formą su priedais (žr. paraiškų el. būdu teikimo instrukciją) arba gali būti teikiamas paraiškos originalas (su priedais ir kompiuterine laikmena su elektronine priemonės paraiškos versija) užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą (žr. skelbimą www.vilnius.lt puslapyje rubrikoje Sveikata ir soc. reikalai).
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Viktorija Turauskytė tel. 211 2755 tel. mob. +37061208698
Paslaugos vykdytojas
Viktorija Turauskytė tel. 211 2755 tel. mob. +37061208698
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas);
2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas);
3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;
4. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
5. Pažyma (Aprašo 4 priedas);
6. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos;
7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.