Paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti priėmimas ir tikrinimas

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška). Savivaldybės administracija, gavusi paraišką bei reikiamus dokumentus, patikrina paraiškoje nurodytų asmenų teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina apskaičiuotų mokėtinų kredito ir palūkanų sumų teisingumą ir priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu kreditavimo sutartyje nenurodyta kitaip.Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Božena Zarankienė, tel. 2042162
Paslaugos vadovas
Algis Adomavičius, tel. 204 3408
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška;
2. Pateikiant paraišką pirmą kartą, kartu pateikiama:
a) būsto ir urbanistinės plėtros agentūros raštas, patvirtinantis, kad Butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas(-inamas) daugiabučio namo atnaujinimo projektas;
b), kredito sutarties kopija;
c).kredito grąžinimo grafikas.
3. Kredito gavėju esant buto savininkui, pateikiama kreditą suteikusios institucijos pateikta informacija apie kiekvienam paraiškoje nurodytam buto savininkui apskaičiuotą mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. užpildytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
2. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
3. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
4. telefonu 8 700 35545.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2022-07-25 14:25:42