Paraiškų priėmimas 2018 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad konkursas baigėsiVilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia Vaikų vasaros poilsio programų konkursą.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla Konkurso bendrieji tikslai:
  • skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
  • užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų vasaros poilsio stovyklose;
  • sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtiniems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams užimti vasaros metu;
  • skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (130 000 Eurų) bus skiriamos tik dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms. Didžiausia suma, skiriama programai, yra 3000 Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis.

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 22 d. 12 val.
Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą, adresu http://www.vilnius.lt

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. (8 5) 211 2386, el. paštas marius.labanauskas@vilnius.lt.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Marius Labanauskas, tel. 211 2386
Paslaugos vykdytojas
Marius Labanauskas, tel. 211 2386
Aprašymas interesantui
Pateikiama konkurso paraiška (1 priedas)
Informacija atnaujinta
2018-07-23 09:36:05