Paraiškų priėmimas organizacijų, dirbančių su jaunimu gatvėje, projektų finansavimo konkursas

Paslaugos aprašymas
Vyksta paraiškų priėmimas organizacijų, dirbančių su gatvės jaunimu, projektų finansavimo konkurso,  pateikimas
Paraiškas galite teikti iki 2019-05-06 (imtinai).

Kviečiame teikti paraiškas organizacijų, dirbančių su jaunimu gatvėje, projektų konkursui. Organizacijos, dirbančios su jaunimu gatvėje, ir siekiančios gauti paramą turi būti orientuotos į darbą gatvėje su jaunimu. Konkurso tikslinė grupė - Vilniaus miesto jaunimas gatvėje, susiduriantis su neigiamais veiksniais, trukdančiais socializuotis bei integruotis į visuomenę.
Konkurso bendrasis tikslas - vykdyti jaunimo gatvėje socialinę integraciją, pasitelkiant socialinio darbo bei darbo su jaunimu žinias ir įgūdžius.
Konkurso uždaviniai:
- lavinti jaunimo gatvėje darbo, socialinius ir bendravimo įgūdžius;
- tarpininkauti tarp jaunų žmonių ir valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, sprendžiant jaunimo gatvėje socialines problemas.
Paraiškas finansavimui gauti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios Vilniaus mieste. Jaunimo programų rėmimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 30-1001/18(2.1.1E-TD2) patvirtinti konkurso nuostatai.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Asta Balkutė, tel. 211 2673
Paslaugos vykdytojas
Asta Balkutė, tel. 211 2673
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška;
2. jungtinės veiklos sutarties kopija (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
3. išsamus projekto vykdytojų, dirbsiančių su gatvės jaunimu, kvalifikacijos, išsilavinimo, darbo patirties, pareigų aprašymas;
4. darbo su gatvės jaunimu patirties aprašymas laisva forma;
5. bendradarbiavimo susitarimas ar kiti bendradarbiavimą pagrindžiantys dokumentai (jei projektas vykdomas su partneriais);
6. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
7. organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopija.
Informacija atnaujinta
2019-10-31 09:05:40