Paramos skyrimas užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga apima finansinės paramos skyrimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti.

Parama palaikams parvežti skiriama jų parvežimą organizavusiam fiziniam asmeniui, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų (1 VRP – 125 Eur) dydžiai.

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 39 Eur, 54 BSI - 2 106 Eur) dydžio.

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

Asmenys, besikreipiantys dėl paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo, aptarnaujami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, Kauno g. 3, 211 kab.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Oksana Vilčevskaja, tel. 216 3580, mob. tel. 8 686 08726, 8 664 36796
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Aprašymas klientui
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. prašymas (forma SP-5);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu mirusio asmens mirtis nėra įregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
5. dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;
6. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus apie vieno gyvenančio asmens gautas pajamas arba vienam asmeniui tenkančias pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų);
7. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Informacija

1.Ar yra terminai, per kuriuos parama palaikams parvežti turi būti išmokėta?
Taip, parama palaikams parvežti turi būti išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

2.Kokios palaikų parvežimo išlaidos kompensuojamos?
Kompensuojamos palaikų parengimo parvežti (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ar kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Socialinių išmokų skyriuje adresu Kauno g. 3 asmenys aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-06-17 16:04:29