Pareiškėjo dokumentų kopijų, saugojamų Interesantų aptarnavimo skyriuje, tvirtinimas ir išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriaus tvirtintus ir registruotus dokumentus, pareiškimų bylose esančių dokumentų kopijas.

Dalyje pažymų pateikiama informacija apie asmens duomenis, todėl kreipiantis dėl paslaugos suteikimo būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fiziniams asmenims) arba kitus duomenis, įrodančius teisę gauti pageidaujamą informaciją (juridiniams asmenims).

Jei pareiškėją atstovauja kitas fizinis asmuo, jis privalo turėti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijančius dokumentus. Jei pareiškėją atstovauja juridinis asmuo, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu - pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; interesantų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis / juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Vitalij Mosin, tel. 211 2070
Paslaugos vykdytojas
Simas Brusokas, tel. 211 2045
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo.
Informacija atnaujinta
2018-11-28 14:10:02