Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

Paslaugos aprašymas
Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą arba globos ir rūpybos institucijos (Socialinių paslaugų skyriaus) ar prokuroro pareiškimą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją. Pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra - pagal asmens buvimo vietą.
Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
  • Marytė Kajėnaitė, tel. (8-5) 211 2667
  • Justina Jačiūnienė, tel. (8 6) 645 9072
  • Loreta Činčikaitė, tel. (8-5) 211 2177


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Marytė Kajėnaitė, tel. 211 2667
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Rūpintinio (asmens, kuriuo yra rūpinamasi) neįgalumo pažymėjimas ir jo kopija;
4. Būsimo rūpintojo rašytinis sutikimas;
5. Būsimo rūpintojo giminystės ryšį ar santykį su rūpintiniu patvirtinantys dokumentai;
6. Būsimo rūpintojo medicininė pažyma apie sveikatos būklę.
Informacija atnaujinta
2021-07-08 15:23:58