Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti pažymėjimus piešti grafičius šiose Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintose grafičių piešimo vietose:
1. Požeminės perėjos, esančios prie pastato Laisvės pr. 40, požeminės dalies sienos;
2. Požeminės perėjos, esančios prie pastato Laisvės pr. 28, požeminės dalies sienos;
3. Požeminių perėjų, esančių po Savanorių prospekto žiedu, požeminių dalių sienos;
4. Požeminės perėjos, esančios šalia parodų ir konferencijų centro „Litexpo“ (Laisvės pr.  5), sienos;
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracinio pastato (Konstitucijos pr. 3) požeminės automobilių stovėjimo aikštelės sienos;
6. Gedimino prospekto požeminės automobilių stovėjimo aikštelės sienos;
7. Vaikų žaidimo aikštelės, esančios prie pastato Paberžės g. 2, statiniai.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Pranešimai apie planuojamą statybų triukšmą, gyvūnų laikymas, grafičių derinimas
Paslaugos suteikimo trukmė
12 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Aušra Raškevičienė, tel. 211 2783
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Spalvoti grafičių, kurie bus piešiami, eskizai;
3. Jei grafičius pieš bent vienas nepilnametis asmuo, kartu su prašymu turi būti pateiktas bent vieno iš grafičius piešiančio nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimas.
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2020-07-15 14:54:38