Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimas (paslauga nebeteikiama)

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pakeitus Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.6 papunktį, o Savivaldybės administracijos direktoriui 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-102/21 „Dėl administracijos direktoriaus 2015-06-26 įsakymo Nr. 30-2366 „Dėl Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinus netekusiu galios Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą, Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius nebeišduoda pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos.

Daugiau informacijos rasite D. U. K. skiltyje „Kaip galima teisėtai piešti grafičius?“
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
1 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Paslaugos vadovas
---- ----
Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2021-07-26 08:04:19