Pažymos apie paskirtas (nepaskirtas) socialines išmokas išdavimas

Paslaugos aprašymas

Asmuo, norintis gauti pažymą apie jo gaunamas (ar negaunamas) išmokas, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriuje turi užpildyti nustatytos formos prašymą pažymai gauti.

Užpildytas prašymas siunčiamas elektroniniu paštu sis@vilnius.lt

Pažyma išduodama per 5 darbo dienas, bet ne anksčiau kaip po 1 darbo dienos nuo gauto prašymo patvirtinimo dienos. Pažymą galima gauti prašyme pasirinktu būdu. Pagal elektroniniu paštu pateiktą prašymą parengtą pažymą bus galima atsiimti tik atvykus į prašyme nurodytą seniūniją arba adresu Kauno g. 3(nurodyti prašyme). Atsiimant pažymą būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Anžela Vidutienė, tel. 204 3431
Paslaugos vadovas
Ana Venclovaitienė, tel. 213 1755
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Paslaugos kaina
Pažymos apie gautas (negautas) socialines išmokas išduodamos nemokamai.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus galima teikti šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2021-04-07 10:17:18