Pažymos, patvirtinančios paslaugų atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą. Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki atitinkamų metų lapkričio mėnesio 15 d. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (pažyma) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eugenijus Šimanauskas, tel. 211 2310
Paslaugos vadovas
Edita Žilinskienė, tel. 211 2243
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2020-02-27 09:34:10