Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Archyvas priima likviduotų Vilniaus miesto juridinių asmenų dokumentus tolesniam saugojimui. Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems Vilniaus mieste registruotą įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Dėl šios paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja tolesniam saugojimui perduoti veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu - pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti rezultatą skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Archyvinės pažymos; klientų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Paslaugos vadovas
Arvydas Atkočiūnas, tel. 8 5 2112172, mob. tel. +370 615 45313
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas (jei įmonę likviduoja įmonės įgaliotas asmuo).
Informacija atnaujinta
2022-02-22 15:58:05