Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems finansinę galimybę pasinaudoti valstybės remiamu kreditu ir teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:
1. pajamos asmeniui be šeimos - 8976 Eur, ir turtas -13158 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. pajamos 2-3 asmenų šeimai - 12546 Eur, ir turtas - 26724 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. pajamos 6 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 2550 Eur, ir turtas - 8466 Eur,
ir
jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje neturėjo (pastaruosius 5 metus) ir neturi būsto arba turėto ar turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti) arba neįgaliojo ar šeimos, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimas būstas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

Valstybė minėtiems asmenims (šeimoms) teikia subsidijas būsto pradiniam įnašui arba kredito daliai apmokėti.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę turi:
1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos iki jiems sukaks 35 m, šeimos auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra toks neįgalus asmuo – apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Barbara Markauskienė, tel. 250 0756
Paslaugos vykdytojas
Daiva Kazlauskienė, tel. 250 0769
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Invalidumo pažymėjimo kopija;
4. Našlaičio (abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs iki sukankant 18 metų) statusą patvirtinantys dokumentai;
5. Metinė asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija už kalendorinius metus, iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
6. Pažyma iš gydymo įstaigos dėl lėtinės ligos.
Informacija atnaujinta
2016-10-13 10:53:00