Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas ir konsultacijų teikimas

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems finansinę galimybę pasinaudoti valstybės remiamu kreditu ir teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:
1. pajamos asmeniui be šeimos - 13568 Eur, ir turtas -16512 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. pajamos 2-3 asmenų šeimai - 18944 Eur, ir turtas - 33536 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. pajamos 4-5 asmenų šeimai - 22784 Eur, ir turtas - 44672 Eur (vidutine rinkos kaina);
4. pajamos 6 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 3840 Eur, ir turtas - 10624 Eur,
ir
jeigu jie įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Valstybė minėtiems asmenims (šeimoms) teikia subsidijas būsto pradiniam įnašui arba kredito daliai apmokėti.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę turi:
1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Daiva Kazlauskienė, tel. 236 4400
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 250 0750
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Invalidumo pažymėjimo kopija (pagal poreikį);
4. Našlaičio (abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs iki sukankant 18 metų) statusą patvirtinantys dokumentai (pagal poreikį);
5. Metinė asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija už kalendorinius metus, iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
6. Pažyma apie turimą ir 5 pastaruosius metus turėtą turtą (visų šeimos narių).
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija atnaujinta
2021-02-05 13:52:33