Planavimo sąlygų vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui (formavimo ir pertvarkymo projektui) rengti išdavimas

Paslaugos aprašymas
Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti išduodamos tuomet, kai formuojami ir pertvarkomi žemės ūkio paskirties žemės sklypai mėgėjų sodų teritorijose:

1. Formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
2. Pertvarkomi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai:
2.1. padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;
2.2. atidalijant bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;
2.3. sujungiant kelis, bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypus į vieną;
3. Padidinami esami žemės sklypai, ne daugiau kaip 4 arais, iš laisvos valstybinės žemės, kai nėra galimybės laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti atskiro sklypo.

Planavimo sąlygos išduodamos gavus pareiškėjo (mėgėjų sodo sklypo savininko ar sodininkų bendrijos) prašymą. Sąlygos išduodamos po to, kai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius išduoda leidimą rengti formavimo ir pertvarkymo projektą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Raimonda Rudukienė, tel. 211 2468, mob. tel. +37068609036
Paslaugos vykdytojas
Asta Pugačiauskienė, tel. 211 2479
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo;
4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymas ir leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
Informacija atnaujinta
2015-10-22 10:10:20