Pranešimas dėl asmens, kuris valdė/naudojosi transporto priemone

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims, norintiems pranešti kas valdė jiems priklausančią transporto priemonę administracinio nusižengimo padarymo metu.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio 1 dalį, jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti institucijai jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi.
Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio nusižengimo protokolas, o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio nusižengimo protokolas pripažįstamas negaliojančiu.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – LR ANK) galima rasti naudojantis šia nuoroda.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Atsakomybėn traukiamas asmuo gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, taip pat gali parsisiųsti pranešimo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.
Atsakomybėn traukiamas asmuo pateikdamas pranešimą patvirtina, kad teikia tik tikrus ir teisingus duomenis; žinomai melagingų duomenų pateikimas užtraukia administracinę atsakomybę.
Elektroniniu paštu atsiųsti pranešimai nepriimami.

Paslaugos rezultatas – atsakymas nesiunčiamas. Administracinio nusižengimo tyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Gintaras Zinkevičius, tel. 211 2052
Paslaugos vadovas
Gintaras Zinkevičius, tel. 211 2052
Aprašymas klientui
Teikdamas pranešimą transporto priemonės savininkas institucijai turi pranešti:
• asmens, kuris valdė jam priklausančią transporto priemonę administracinio nusižengimo padarymo metu vardą, pavardę,
• asmens kodą arba gimimo datą,
• gyvenamąją vietą,
• dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją.
Informacija atnaujinta
2020-11-20 15:16:46