Prašymas skirti nekilnojamojo turto mokesčio dalį pastatui atnaujinti

Paslaugos aprašymas
Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirti pastatams atnaujinti, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas nustato Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto dydžio nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nuo kurios apskaičiuojamas ir sumokamas atitinkamo mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokestis už negyvenamosios paskirties patalpas, esančias daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose daugiabutis ir negyvenamosios paskirties pastatuose, kuriuose yra gyvenamosios paskirties patalpos, o jų naudingasis plotas sudaro ne mažiau kaip 25 proc. negyvenamosios paskirties pastato bendrojo ploto dalies skyrimo daugiabučiams namams ir negyvenamosios paskirties pastatams atnaujinti skyrimo ir administravimo tvarką.
Lėšos skiriamos nustatyta tvarka prašymus pateikusiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, jei atitinkamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose yra apmokestinamos negyvenamosios paskirties patalpos, ir negyvenamosios paskirties pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, jei atitinkamuose negyvenamosios paskirties pastatuose yra gyvenamosios paskirties patalpos, kurių naudingasis plotas sudaro ne mažiau kaip 25 proc. negyvenamosios paskirties pastato bendrojo ploto. Lėšos daugiabučių namų ir negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui skiriamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto nustačius, kad atitinkamo mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokestis už apmokestinamą negyvenamosios paskirties turtą yra sumokėtas.
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir negyvenamosios paskirties pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pageidaujantys pasinaudoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio nekilnojamojo turto mokesčio dalimi, turi iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos formos prašymą skirti lėšų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, paslaugos rezultatas (atsakymas) teikiamas elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Erika Laiconienė, tel. 211 2580
Paslaugos vadovas
Stasė Kvederienė, tel. 211 2818
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Banko sąskaitos sutarties kopija,
2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo (bendrijos pirmininko, jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens, kito daugiabučio namo ar kitos paskirties pastato patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgalioto asmens) išrinkimo, atstovavimo patalpų savininkams dokumentų kopijos.
Informacija atnaujinta
2021-09-13 16:41:13