Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt ir www.tpdris.lt svetainėse

Paslaugos aprašymas
Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems paskelbti informaciją dėl teritorijų planavimo savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimo projektas dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki jo priėmimo dienos, turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos ar savivaldybės interneto svetainėje, informuojant iki kada ir kokiu adresu bus galima siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu suteikta teisė rengti teritorijų planavimo dokumentus inicijavimo pagrindu, ir kurie nustatyta tvarka yra sudarę Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, elektroninių priemonių pagalba teikia duomenis apie teritorijų planavimo proceso eigą, vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (2013m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1267 redakcija).

Skelbimo pranešimą galite pateikti elektroninėmis priemonėmis. Patikrinus skelbimą jis bus patalpintas www.vilnius.lt svetainėje „Teritorijų planavimo viešumas“ skiltyje.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
12 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Benius Bučelis, tel. 219 7913, mob. tel. +37069480937
Informacija atnaujinta
2021-08-24 09:41:59