Prašymų nagrinėjimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęsti rekonstrukciją

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga skirta negyvenamųjų patalpų nuomininkams norintiems atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar pratęstu rekonstrukcijos nagrinėjimo paslaugą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Raminta Ramanauskienė, tel. 211 2318
Paslaugos vadovas
Jolanta Grotus, tel. 211 2182
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Objekto (statinio) techninės būklės defektinis aktas arba objekto (statinio) techninės ekspertizės išvados (objekto nuotraukas prieš šio objekto pagerinimą).
4. Nuomotojo išduotas leidimas objektui (statiniui) pagerinti.
5. Baigto rekonstruoti ar remontuoti objekto (statinio) pripažinimo tinkamu naudoti aktas (baigto rekonstruoti negyvenamojo pastato ir patalpos priėmimo naudoti aktas).
6. Atlikta pripažinto tinkamu naudoti objekto (statinio) techninė inventorizacija ir teisinė registracija nuomotojo vardu.
7. Įstatymų nustatyta tvarka parengti objektui (statiniui) pagerinti reikalingi projektavimo dokumentai bei darbų sąmata.
8. Padarytų išlaidų dėl objekto (statinio) pagerinimo darbų sąnaudas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, įvairūs mokėjimo dokumentai, sutartys su rangovais, įsiteisėjusius teismų sprendimus ir (ar) nutartis. ir kt.).
9. Nuomotojo pažyma apie padarytų išlaidų dalį, įskaitytą į nuomos mokestį. Šios išlaidos neatlyginamos, o pervedamos į objekto valdytojo sąskaitą.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2020-12-08 15:14:58