Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Paslaugos aprašymas
Statinio, žemės sklype esančių susisiekimo komunikacijų prijungimas prie Savivaldybės patikėjimo teisę valdomų susisiekimo komunikacijų (raudonųjų linijų ribose).

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas išduodamas ne elektroniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
14 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Asta Jurskienė, tel. 211 2717, mob. tel. +37060133534
Paslaugos vadovas
Ala Smalakienė, tel. 211 2443, mob. tel. +370 687 14521
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Žemės sklypo ribų planas ir žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
3. Situacijos schema.
Informacija atnaujinta
2021-05-18 14:09:07