Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo (sutvarkymo) projektams

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems statyti, rekonstruoti ar remontuoti antkapinį paminklą, kitą kapavietės statinį, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams, ir tvarkyti kapavietę Vilniaus miesto istorinėse Rasų, Bernardinų, Saulės, Antakalnio kapinėse.

  • Prašymas ir projekto trys egzemplioriai pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistas tikrina dokumentus, paveldosauginiu požiūriu bei įstatymo nustatyta tvarka tarpininkauja tarp kultūros paveldo statinio, objekto ar kito nekilnojamojo daikto, esančio Kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje valdytojo ir Kultūros paveldo departamento dėl projekto patikrinimo Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriuje.
  • Gavus atsakymą iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus, projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Registruoto projekto vienas egzempliorius perduodamas į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui arba atsakymas dėl pritarimo (nepritarimo) projektui išsiunčiamas elektroniniu paštu.

KARANTINO METU projektus kartu su prašymu jiems pritarti galima pateikti šiais būdais:
1. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
3. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb), WeTransfer.com ar kitą failų siuntimo paslaugą.

Karantino metu Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pastabas projekto sprendiniams ar pritarimą projektui informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
44 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Monika Čekanauskaitė, tel. 211 26 86, mob. tel. 861280122
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras, tel. (8 5) 211 2637
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Projektas (3 egz., jei projektas pateikiamas fiziškai Klientų aptarnavimo skyriui):
2.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta (kapinių pavadinimas), kapinių kvartalo ir kapavietės numeris, užsakovas, projektuotojas, planinis ir konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
2.2. situacijos schema (ištrauka iš kapinių plano);
2.3. esamos situacijos (aplinkos ir kapavietės) nuotraukos;
2.4. architektūriniai brėžiniai: kapavietės planas ir fasadai, įrangos detalės (M1:25, M1:20, M1:10) su pagrindiniais matmenimis;
2.5. kapavietės sutvarkymo estetinio vaizdo sprendiniai (fotomontažas, eskizas);
3. Atitinkamų kapinių priežiūros administracijos atstovo raštiškas pritarimas.
Informacija atnaujinta
2020-05-12 17:00:48