Psichosocialinės paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Psichosocialinės paslaugos vaikui ir šeimai – mobilioji specialistų (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos gyvenamojoje vietoje.

Psichosocialinių paslaugų vaikui ir šeimai tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems tėvams, globėjams (rūpintojams), auginantiems vaiką, turintį adaptacijos, prieraišumo, elgesio – emocijų bei kitų psichikos sutrikimų, teikti individualizuotą psichosocialinę mobilios specialistų komandos pagalbą.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
65 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas;
3. vaiko gimimo liudijimo kopija;
4. vaiko sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/A);
5. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai).
Informacija
Klientų konsultavimo laikas:
I-IV 8.00-17.00 val.,
V 8.00-15.45 val.,
pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Klientai konsultuojami:
Tel. 8 5 211 2023
El. paštu tbks@vilnius.lt
Informacija atnaujinta
2022-03-25 15:53:47