Psichosocialinės paslaugos vaikui turinčiam adaptacijos, prieraišumo, elgesio-emocijų ar kitus psichikos sutrikimus nuo gimimo iki 18 metų ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

Paslaugos aprašymas
Psichosocialinės paslaugos vaikui ir šeimai – mobilioji specialistų (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos gyvenamojoje vietoje.

Psichosocialinių paslaugų vaikui ir šeimai tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems tėvams, globėjams (rūpintojams), auginantiems vaiką, turintį adaptacijos, prieraišumo, elgesio – emocijų bei kitų psichikos sutrikimų, teikti individualizuotą psichosocialinę mobilios specialistų komandos pagalbą.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos) arba elektroniniu paštu tbks@vilnius.lt).

Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
49 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. +37061593779
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas;
3. vaiko gimimo liudijimo kopija;
4. vaiko sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/A);
5. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai).
Informacija atnaujinta
2019-09-12 16:13:24