Psichosocialinės paslaugos vaikui turinčiam adaptacijos, prieraišumo, elgesio-emocijų ar kitus psichikos sutrikimus nuo gimimo iki 18 metų ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

Paslaugos aprašymas
Psichosocialinės paslaugos vaikui ir šeimai – mobilioji specialistų (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos gyvenamojoje vietoje.

Psichosocialinių paslaugų vaikui ir šeimai tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems tėvams, globėjams (rūpintojams), auginantiems vaiką, turintį adaptacijos, prieraišumo, elgesio – emocijų bei kitų psichikos sutrikimų, teikti individualizuotą psichosocialinę mobilios specialistų komandos pagalbą.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos) arba elektroniniu paštu tbks@vilnius.lt).

Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
49 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas;
3. vaiko gimimo liudijimo kopija;
4. vaiko sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/A);
5. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai).
Informacija atnaujinta
2019-09-12 16:13:24