Rašto apie šeimos įrašymą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, išdavimas

Paslaugos aprašymas
Fiziniai asmenys, turintys nepilnamečių vaikų ir norintys įkeisti, parduoti ar kitaip suvaržyti savo nekilnojamą turtą (būstą), prieš pateikdami teismui prašymą leidimui parduoti (įkeisti ir kt.) gauti, turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad pateiktų informaciją apie tai ar asmuo nėra įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Rima Butkienė tel. 211 2671
Aprašymas interesantui
Fizinis asmuo Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – Skyrius) turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą, kuriame nurodomos priežastys, dėl ko reikalinga pateikti informaciją apie šeimą, bei nurodomi šie papildomi duomenys (forma pridedama):
• besikreipiančio asmens ir jo sutuoktinio/ės vardas, pavardė, gimimo metai, jų vaikų vardai, pavardės, gimimo metai;
• adresas;
• telefono numeris.
2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Skyrius gavęs prašymą, patikrina informaciją ar šeima Skyriui yra žinoma, ar Skyriaus žiniomis, šeimoje buvo fiksuotų vaiko teisių pažeidimų bei netinkamo tėvų valdžios panaudojimo faktų. Jei šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir (ar) Skyrius neturi informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, taip ir nurodo asmeniui pateikiamame rašte. Taip pat Skyrius rašte nurodo, jei Skyriui šeima yra žinoma, joje buvo fiksuoti galimi vaiko teisių pažeidimo atvejai. Manytina, kad tokiu atveju, teismas, asmeniui pristačius tokio pobūdžio raštą, gali nuspręsti, kad tikslinga Skyrių įtraukti į bylą ir įpareigoti pateikti išvadą.