Rašto dėl kompensacijos (šalpos pensijos) daugiavaikei motinai skyrimo išdavimas

Paslaugos aprašymas
Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo, turi teisę gauti šalpos pensiją.
Pažymą apie tai, ar vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia, asmuo gali gauti iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas
Lina Pupelienė tel. 211 2730
Aprašymas interesantui
Fizinis asmuo pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:
1. prašymą (forma pridedama);
2. pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. vaikų gimimo liudijimų kopijas.

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs prašymą, patikrina informaciją apie tai, ar vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia.