Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje

Paslaugos aprašymas
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priedo 1 punktu iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti Miesto ūkio ir transporto departamento rašytinį pritarimą suprojektuotiems statiniams gatvės (kelio) apsaugos zonos ribose.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Virginijus Pauža , tel. 211 2155
Paslaugos vykdytojas
Rita Usonienė, tel. 211 2127
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas rašytiniam pritarimui.
2. Statinio projektas.
Informacija atnaujinta
2019-09-11 14:57:41