Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje

Paslaugos aprašymas
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priedo 1 punktu iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti Infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą suprojektuotiems statiniams gatvės (kelio) apsaugos zonos ribose.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Rita Usonienė, tel. 211 2127
Paslaugos vadovas
Ala Smalakienė, tel. 211 2443, mob. tel. +370 687 14521
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas rašytiniam pritarimui (gali būti teikiamas el .būdu);
2. Statinio projektas (Bendroji dalis, ir/ar sklypo planas, ir/ar susisiekimo dalis);
3. Projekto brėžinys rašytiniam pritarimui.
Informacija atnaujinta
2020-08-03 08:56:12