Registracija dalyvauti kibernetinio saugumo spragų atsakingo atskleidimo programoje

Paslaugos aprašymas
Lietuvos įstatymai neapibrėžia atsakingo viešojo ir privataus sektorių informacijos ir ryšių technologijų (IRT) saugumo spragų atskleidimo reglamentavimo, tai reiškia, kad saugumo spragą suradusiam ir norinčiam ją ištaisyti asmeniui nėra galimybių bendradarbiauti su organizacijomis, kurių IRT saugumo spraga buvo atskleista. Dėl atsakingo saugumo spragų atskleidimo reglamentavimo trūkumo, identifikuotos spragos neretai lieka neatskleistos, o jas suradę kibernetinio saugumo tyrėjai rizikuoja užsitraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Šios programos tikslas - kontroliuoti ir apsaugoti Savivaldybės administracijos informacinių technologijų infrastruktūrą, įtraukiant kuo daugiau pilietinės visuomenės narių, norinčių ir galinčių prisidėti prie šių sistemų vertinimo ir tobulinimo.

Programos dalyvis gali būti fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, pateikęs tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą bei pasirašęs Programos dalyvio konfidencialumo pasižadėjimą.

Detalesnė informacija apie Kibernetinio saugumo spragų atsakingą atskleidimą pateikiama šiame puslapyje - https://vilnius.lt/lt/vilnius-2in/kibernetinis-saugumas/


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Kitos paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Lina Rakštelytė, tel. 211 2191
Paslaugos vadovas
Lina Rakštelytė, tel. 211 2191
Informacija atnaujinta
2020-03-25 20:07:22