Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.
Daugiau aktualios informacijos Jums suteiks informacijos centro bendruoju telefonu 1883 arba internetu, adresu www.sodra.lt.Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai):
1. nesukakę 18 metų;
2. sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas;
3. sukakę 18 metų ir yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau nė vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir, jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

Šalpos našlaičių pensijos dydis – 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio (1 ŠPB – 112 Eur, 0,5 ŠPB – 56 Eur).

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
---- ----
Paslaugos vykdytojas
---- ----
Informacija atnaujinta
2019-01-11 09:50:41