Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai):
1. nesukakę 18 metų;
2. sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas;
3. sukakę 18 metų ir yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau nė vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir, jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

Šalpos našlaičių pensijos dydis – 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio (1 ŠPB – 112 Eur, 0,5 ŠPB – 56 Eur).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Danguolė Misierauskė tel. 231 0530
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas interesantui
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-6 (1));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui;
4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, jeigu prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) ir globėjo (rūpintojo) tapatybę patvirtinantis dokumentas;
7. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
8. kompetentingos institucijos ar įstaigos pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad šios pensijos ar pensijų išmokos nėra paskirtos ar mokamos nes asmuo neturi teisės jų gauti;
9. dokumentas, patvirtinantis asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, mirties faktą, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
10. dokumentas, patvirtinantis tėvystės (motinystės) ryšį su mirusiuoju, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
11. švietimo įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą;
12. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005-07-01 – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas), jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
13. socialinės globos įstaigos išduota pažyma apie tai, kokios paslaugos asmeniui teikiamos socialinės globos įstaigoje;
14. švietimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį išlaikymą asmuo gauna švietimo įstaigoje;
15. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
16. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
Informacija

Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:

Išankstinės registracijos tvarka - registruotis priėmimui galima internetu sis.vilnius.lt ir bendruoju telefonu 8 700 35 545;
Be išankstinės registracijos (eilės tvarka). Pagal savo gyvenamąją vietą, kur socialinių išmokų specialistai asmenis priima, neatvykus į priėmimą registruotam asmeniui, žemiau nurodytais adresais, ir pagal elektroninę eilių valdymo sistemą (tik Kauno g. 3), kai sudaroma ribota vienos darbo dienos (aštuonių darbo valandų) asmenų (neturinčių išankstinės registracijos lapelio) eilė.

Telefonas pasiteirauti: 8 700 35 545

Antakalnis, Grigiškės, Fabijoniškės, Justiniškės, Naujamiestis, Naujininkai, Paneriai, Pašilaičiai, Rasos, Senamiestis, Šnipiškės, Verkiai, Vilkpėdė, Viršuliškės, Žvėrynas (Kauno g. 3, 2 informacijos langelis.)

Karoliniškės (Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.)

Lazdynai (Erfurto g. 29, 8 kab.)

Naujoji Vilnia (Gerovės g. 1, 204 kab.)

Pilaitė (Vydūno g. 20, 5 kab.)

Šeškinė (Šeškinės g. 28, 2 kab.)

Žirmūnai (Žirmūnų g. 143, 114 kab.)

Informacija atnaujinta
2018-09-04 11:20:26