Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi:
1. asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
2. nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys.

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis:
1) asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (1 ŠPB – 112 Eur, 2 ŠPB – 224 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB (168 Eur);
3) asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB (112 Eur);

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai:
1) netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB (252 Eur);
2) netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB (241,92 Eur);
3) netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB (232,96 Eur);
4) netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB (224 Eur);
5) netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB (213,92 Eur);
6) netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB (203,84 Eur);
7) netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB (194,88 Eur);
8) netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB (184,80 Eur);
9) netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB (160,16 Eur);
10) netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB (134,40 Eur);
11) netekusiems 50 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB (109,76 Eur);
12) netekusiems 45 proc. darbingumo – 0,75 ŠPB (84 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais:
1) netekusiems 100 proc. darbingumo – 1 ŠPB (112 Eur);
2) netekusiems 95 proc. darbingumo – 0,99 ŠPB (110,88 Eur);
3) netekusiems 90 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB (109,76 Eur);
4) netekusiems 85 proc. darbingumo – 0,96 ŠPB (107,52 Eur);
5) netekusiems 80 proc. darbingumo – 0,95 ŠPB (106,40 Eur);
6) netekusiems 75 proc. darbingumo – 0,94 ŠPB (105,28 Eur);
7) netekusiems 70 proc. darbingumo – 0,93 ŠPB (104,16 Eur);
8) netekusiems 65 proc. darbingumo – 0,91 ŠPB (101,92 Eur);
9) netekusiems 60 proc. darbingumo – 0,9 ŠPB (100,80 Eur).

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Danguolė Misierauskė, tel. (8 5) 231 0530
Paslaugos vykdytojas
Aurelija Gruodytė-Dorniak, tel. (8 5) 247 4131
Aprašymas interesantui
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-6 (1));
2. asmens, turinčio teisę gauti šalpos neįgalumo pensija, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui ar jo šeimos nariui;
4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, jeigu prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) ir globėjo (rūpintojo) tapatybę patvirtinantis dokumentas;
7. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
8. kompetentingos institucijos ar įstaigos pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad šios pensijos ar pensijų išmokos nėra paskirtos ar mokamos nes asmuo neturi teisės jų gauti;
9, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
10. jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
11. socialinės globos išduota pažyma apie tai, kokios paslaugos neįgaliam vaikui teikiamos socialinės globos įstaigoje;
12. švietimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį išlaikymą neįgalus vaikas gauna švietimo įstaigoje;
13. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugomam neįgaliam vaikui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
14. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
Informacija

Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:

Išankstinės registracijos tvarka - registruotis priėmimui galima internetu sis.vilnius.lt ir bendruoju telefonu 8 700 35 545;
Be išankstinės registracijos (eilės tvarka). Pagal savo gyvenamąją vietą, kur socialinių išmokų specialistai asmenis priima, neatvykus į priėmimą registruotam asmeniui, žemiau nurodytais adresais, ir pagal elektroninę eilių valdymo sistemą (tik Kauno g. 3), kai sudaroma ribota vienos darbo dienos (aštuonių darbo valandų) asmenų (neturinčių išankstinės registracijos lapelio) eilė.

Telefonas pasiteirauti: 8 700 35 545

Antakalnis, Grigiškės, Fabijoniškės, Justiniškės, Naujamiestis, Naujininkai, Paneriai, Pašilaičiai, Rasos, Senamiestis, Šnipiškės, Verkiai, Vilkpėdė, Viršuliškės, Žvėrynas (Kauno g. 3, 2 informacijos langelis.)

Karoliniškės (Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.)

Lazdynai (Erfurto g. 29, 8 kab.)

Naujoji Vilnia (Gerovės g. 1, 204 kab.)

Pilaitė (Vydūno g. 20, 5 kab.)

Šeškinė (Šeškinės g. 28, 2 kab.)

Žirmūnai (Žirmūnų g. 143, 114 kab.)

Informacija atnaujinta
2018-12-06 09:53:38