Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas
Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas įmonėms (šilumos tiekėjui), numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdančiai šilumos tiekimo veiklai būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir tiekiančiam per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Paslauga teikiama ketvirtuoju interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad jam yra išduota licencija prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Natalija Kutyš, tel. 211 2021
Paslaugos vadovas
Kęstutis Karosas, tel. 211 2178
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
Prašymas.

Prašyme turi būti nurodyta:
- Fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
- Juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
- Veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas.
- Numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.

Prie prašymo turi būti pridėti:
- Asmens – įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

- Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
- Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
– Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai.
- Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
- Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas
AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris
LT237300010002458204
Įmokos kodas
5720
Paslaugos kaina
Valstybės rinkliava:
Už šilumos tiekimo licencijos išdavimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh - 376 Eur.
Už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur.
Dokumentų patvirtinančių, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava, pateikti nebūtina.
Duomenys (penkių dienų laikotarpyje) apie sumokėtą nustatytą valstybės rinkliavą gaunami elektroniniu būdu.
Informacija atnaujinta
2020-05-25 13:21:17