Skundų, prašymų dėl galimų administracinių nusižengimų nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog būtų išnagrinėti jų skundai, prašymai bei kreipimaisi dėl viešosios tvarkos pažeidimų.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Skundai apie pažeidimus, prašymai susipažinti su nusižengimo bylos medžiaga
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gintaras Leperskas, tel. 219 7930
Paslaugos vykdytojas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2019-06-26 10:02:32