Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius.

Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:

1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:
• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (187,50 Eur) (1 VRP – 125 Eur);
• 2 VRP dydžiai (250 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
• 2,5 VRP dydžio (312,50 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka (78 Eur) (1 BSI – 39 Eur).

Prašymą-paraišką galima pateikti:
• dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
• dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
• dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 870035545
Paslaugos vykdytojas
Aurelija Gruodytė-Dorniak, tel. (8 5) 247 4131
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai*:
1. prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
4. santuokos, ištuokos, mirties faktus patvirtinantys dokumentai;
5. švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje;
6. pažymos apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis);
8. atsižvelgiant į aplinkybes, kiti reikalingi dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:
– išankstinės registracijos tvarka (pirmumo teise);
– registruotis į priėmimą galima internetu, puslapyje https://sis.vilnius.lt ar bendruoju telefonu 8 700 35 545;
– be išankstinės registracijos (eilės tvarka) atvykę bet kuriuo nurodytu adresu:
Kauno g. 3 (pagal elektroninę eilių valdymo sistemą);
Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.;
Erfurto g. 29, 8 kab.;
Gerovės g. 1, 204 kab.;
Žirmūnų g. 143, 114 kab.
Informacija atnaujinta
2020-02-28 13:31:05