Socialinio būsto nuoma

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga reglamentuoja neterminuotą socialinio būsto nuomą.

Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato įstatymas, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį. Užpildytas prašymas ir papildomi dokumentai teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje arba el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Justynovič, tel. 250 0750
Paslaugos vykdytojas
Gitana Kinach, tel. 250 0759
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (ai);
3. Asmenims, įrašytiems į Neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąrašą, pažyma apie neįgalumo lygį;
4. Asmenims, įrašytiems į Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) sąrašą, dokumentas apie globos steigimą.
Informacija atnaujinta
2019-10-07 10:34:07