Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas terminuotam laikotarpiui

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga reglamentuoja terminuotą socialinio būsto nuomą. Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių:

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Paslaugos vykdytojas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl buto išnuomojimo (kopija);
5. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl nuomos sutarties pratęsimo (kopija);
6. Buto nuomos sutarties kopija;
7. Pažyma iš butą eksploatuojančios Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas" apie atsiskaitymą už komunalinius patarnavimus;
8. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus, iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (Ulonų g. 2).
Informacija atnaujinta
2016-02-22 16:18:24