Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams sukakusiems senatvės pensijos amžių. Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius.

Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti, bei prašyme nurodomus dokumentus. Vilniaus miesto socialinės paramos centras teikia paslaugos gavėjo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo komisijai.

Jeigu turite klausimų dėl el. prašymų pildymo, prašome kreiptis el. paštu spis@nevda.lt arba telefonu (8 5) 247 2148. Konsultacijos teikiamos:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
  • penktadieniais 8.00-15.45.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. Asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, pateikia darbingumo lygio pažymą;
4. Asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, pateikia:
4.1. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SPS-1;
4.2. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą SPP-2;
4.3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą SPA-3;
4.4. specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą SPT-4;
4.5. invalidumo pažymėjimą, jeigu asmeniui iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui.
Informacija atnaujinta
2017-09-01 09:28:02