Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas

Paslaugos aprašymas
Lošimo namai Vilniuje steigiami pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Bendrovių dokumentus nagrinėja ir Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų steigti lošimo namus (kazino) rengia Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento Verslo ir paslaugų skyrius.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Visų sklype esančių nekilnojamojo turto savininkų sutikimas;
5. Automobilių stovėjimo vietų planas, suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos ir ūkio departamentu, dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus;
6.Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie visus sklype esančius nekilnojamojo turto savininkus, pastatą, patalpas, kuriuose ketinama steigti lošimo namus.
Papildoma informacija
Informacija atnaujinta
2019-07-22 09:05:12