Tarpininkavimas tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, valdytojų ir Kultūros paveldo departamento

Paslaugos aprašymas
Tarpininkaujama tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priimami valdytojų prašymai bei kiti dokumentai, susiję su kultūros paveldu (projektiniai pasiūlymai, techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, paklausimai, skundai ir kt.) ir jie perduodami Kultūros paveldo departamentui su Kultūros paveldo apsaugos skyriaus raštiška nuomone ir pasiūlymais.

Paslauga teikiama kai norima planuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti ir (ar) atlikti kitus tvarkybos darbus. Prašymą gali pateikti bet kuris kultūros paveldo apsauga ir tvarkyba suinteresuotas asmuo. Paslaugos administratorius (vykdytojas) nagrinėja ir įvertina pareiškėjo pateiktą projektinę dokumentaciją ir (ar) kitą medžiagą bei ją, kartu su Kultūros paveldo skyriaus raštu, perduoda Kultūros paveldo departamentui bei raštu apie tai informuoja pareiškėją. Esant neaiškumams, paslaugos administratorius (vykdytojas) vyksta apžiūrai į objekto vietą. Raštas registruojamas Vilniaus miesto savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir kartu su pareiškėjo pateikta projektine dokumentacija ir (ar) kita medžiaga pateikiamas Kultūros paveldo apsaugos departamentui, o kopija – pareiškėjui.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis/juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras tel. 211 2637
Paslaugos vykdytojas
Jolita Noreikienė tel. 211 2638
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Papildomi dokumentai, kuriuos valdytojas mano esant reikalinga pridėti.
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama